Om Vandel

Skolen og Grundtvig

Vandel Efterskole er en nutidig og moderne efterskole med tidssvarende faciliteter som bl.a. omfatter hal, springhal, teatersal, musiklokaler, tekstil- og designlokaler, kunstgræsanlæg og boldbaner m.m. Gode boforhold med store nye/nyrenoverede 2- og 4-mandsværelser. Med 144 elever har vi en størrelse, hvor alle kender hinanden, og hvor nærvær og fællesskab er bærende værdier.